Tràn dịch màng phổi trên hình ảnh

Tràn dịch màng phổi trên hình ảnh.

Hình ảnh tràn dịch màng phổi ít có góc sườn hoành trái tù

 

 

Hình ảnh tràn dịch màng phổi toàn bộ bên pbổi trái (các cơ quan trung thất bị đẩy hoàn toàn sang phải)

 

 

Tràn dịch màng phổi thể nách bên trái,  vòm hoành cùng bên bị kéo lên cao do dày dính & xẹp phổi kèm theo

 

 

Tràn dịch màng phổi thể hoành bên trái (vòm hoành trái cao & đỉnh vòm hoành bị lệch ra 1/3 ngoài)

 

 

Hình ảnh tràn dịch màng phổi thể rãnh  liên thuỳ - Hình ảnh chiếc vợt (tràn dịch cả ở rãnh liên thuỳ bé & lớn)

  TDMP thể rãnh liên thuỳ bé - ở mủi tên chỉ phái trên

TDMP thể rãnh liên thuỳ lớn - ở mủi tên chỉ phái dưới

 

 

Hinh ảnh rãnh liên thuỳ lớn & nhỏ dày lên trong TDMP thể rãnh liên thuỳ

 

 

Dịch màng phổi có nhiều fibrin

                                

 

Hình ảnh đường cong Damoiseau trong tràn dịch màng phổi trên phim chụp phổi thẳng, tim bị đẩy nhẹ sang bên phải ở bệnh nhân nữ, 80 tuổi - Tràn dịch màng phổi trái

 

 

Hình ảnh đường cong Damoiseau của tràn dịch màng phổi trên phim chụp phổi nghiêng trái ở bệnh nhân nữ, 80 tuổi - Tràn dịch màng trái

 

 

Hình ảnh tràn dịch màng phổi hai bên trên phim chụp cắt lớp ngực

 

Xem theo danh mục