Đám mờ trên phim x quang phổi ranh giới không rõ

Đám mờ trên phim x quang phổi ranh giới không rõ.

Hình ảnh đám mờ đáy phổi phải xâm lấn tổ chức xung quanh ở bệnh nhân nam, 62 tuổi
Ung thư phổi phải

 


Hình ảnh khối u có vô số chân (vòi bạch tuộc) ở cửa sổ nhu mô bám vào tổ chức xung quanh
ở bệnh nhân nam, 62 tuổi - Ung thư phổi phải

 

Hình ảnh khối u trong hội chứng chèn ép tĩnh mạch chủ trên (mũi tên trên) & hình ảnh tràn dịch màng phổi thể rãnh liên thuỳ nhỏ (mũi tên dưới) trên phim phổi chuẩn ở  bệnh nhân nam, 77 tuổi -  H/C chèn ép tĩnh mạch chủ trên

 

Hình ảnh khối u nằm cạnh quai động mạch chủ gây nói giọng khàn trong hội chứng chèn ép dây thần kinh quặt ngược ở bệnh nhân nam, 43 tuổi – Hội chứng chèn ép dây thần kinh quặt ngược

 

 

Hình ảnh khối u chèn ép & đẩy quai động mạch chủ sang phải trên CT ngực ở bệnh nhân nam, 43 tuổi
Hội chứng trung thất

 

 

Hình ảnh khối u gây xẹp gần toàn bộ phổi trái vòm hoành trái bị kéo lên cao

 

 

Hình ảnh xẹp thuỳ đỉnh phổi phải kéo hẳn tim sang bên tổn thương & vòm hoành cùng bên cũng bị kéo lên cao

 

 

Hình ảnh khối u bên phổi trái ngấm thuốc mạnh có hạch trung thất to (mũi tên trên cùng) & tràn dịch màng phổi
ở cả hai bên (hai mũi tên dưới)

 

 
Hình ảnh u đỉnh phổi phải (mũi tên dưới) & hình ảnh liềm hơi (mũi tên trên) ở bệnh nhân nam, 27 tuổi
U nấm phổi  aspergillus

 

 

Hình ảnh u nấm phổi có liềm hơi trren phim chụp CT ngực ở bệnh nhân nam 27 tuổi
U nấm phổi aspergillus

 

 

 U nang nước phổi phải có ranh giới rất rõ trên phim chụp phổi chuẩn

 

 

  Hình ảnh khối u tròn có ranh gới rất rõ & có tỷ trọng dịch đồng nhất trên phim chụp cắt lớp vi tính lồng ngực ở

cửa sổ trung thất

 

 

Hình ảnh khối u ác tính có ranh gới không rõ với nhiều chân bám xung quanh dạng càng cua
trên phim chụp CT ngực ở của sổ nhu mô

 

Xem theo danh mục