Ung thư phổi màng phổi thứ phát

Ung thư phổi màng phổi thứ phát.

 

Hình ảnh ung thư (K) phổi & màng phổi thứ phát dạng thả bóng dày đặc với các kích thước khác nhau

trên phim chụp cắt lớp vi tính ngực

 

Xem theo danh mục