Ung thư phổi màng phổi thứ phát

Ung thư phổi màng phổi thứ phát.

 

Hình ảnh ung thư (K) phổi & màng phổi thứ phát dạng thả bóng dày đặc với các kích thước khác nhau

trên phim chụp cắt lớp vi tính ngực

 

Trà bảo bảo
Xem theo danh mục
Thuốc ho tốt nhất
Hạ men gan
Chăm sóc sức khỏe
Thông tin cho người bệnh GAN