Hình ảnh bệnh lý hô hấp

Tràn khí màng phổi trên hình ảnh

Tràn khí màng phổi trên hình ảnh.

Chi tiết

Tràn mủ màng phổi trên hình ảnh

Tràn mủ màng phổi trên hình ảnh.

Chi tiết

Tràn dịch màng phổi do lao trên hình ảnh

Tràn dịch màng phổi do lao trên hình ảnh.

Chi tiết

Tràn dịch màng phổi trên hình ảnh

Tràn dịch màng phổi trên hình ảnh.

Chi tiết

Đám mờ trên phim x quang phổi ranh giới không rõ

Đám mờ trên phim x quang phổi ranh giới không rõ.

Chi tiết

Hội chứng Pierre Marie trên x quang

Hội chứng Pierre Marie.

Chi tiết

U phổi chèn ép tĩnh mạch chủ trên

U phổi chèn ép tĩnh mạch chủ trên.

Chi tiết

Ung thư phổi thứ phát kiểu thả bóng

Ung thư phổi thứ phát kiểu thả bóng trên phim chụp phổi thẳng, CT.

Chi tiết

Ung thư phổi màng phổi thứ phát

Ung thư phổi màng phổi thứ phát.

Chi tiết
Xem theo danh mục