Nhồi máu cơ tim vùng trước bên trên điện tâm đồ

Nhồi máu cơ tim vùng trước bên đã được giải thích như bình thường bởi chương trình máy tính đọc điện tâm đồ.

Nhồi máu cơ tim vùng trước bên đã được giải thích như bình thường bởi chương trình máy tính đọc điện tâm đồ

Nhồi máu cơ tim vùng thành bên:

Hình ảnh trực tiếp: Q sâu và rộng, ST chênh lên, T âm ở V5, V6, DI, aVL.

Hình ảnh gián tiếp: ST chênh xuống, T dương rất cao ở DII, đôi khi cả aVF.

 

Trà bảo bảo
Xem theo danh mục
Thuốc ho tốt nhất
Hạ men gan
Chăm sóc sức khỏe
Thông tin cho người bệnh GAN