Nhồi máu cơ tim vùng trước bên trên điện tâm đồ

Nhồi máu cơ tim vùng trước bên đã được giải thích như bình thường bởi chương trình máy tính đọc điện tâm đồ.

Nhồi máu cơ tim vùng trước bên đã được giải thích như bình thường bởi chương trình máy tính đọc điện tâm đồ

Nhồi máu cơ tim vùng thành bên:

Hình ảnh trực tiếp: Q sâu và rộng, ST chênh lên, T âm ở V5, V6, DI, aVL.

Hình ảnh gián tiếp: ST chênh xuống, T dương rất cao ở DII, đôi khi cả aVF.

 

Các bài viết khác
Trà bảo bảo

Click “Like” khi bài viết có ích – Cám ơn!