Nhồi máu cơ tim vùng trước vách trong sự hiện diện của block nhánh phải

Điện tâm đồ. A, nhồi máu cơ tim vùng trước vách. B, Nhồi máu cơ tim vùng trước vách trong sự hiện diện của block nhánh phải.

Điện tâm đồ. A, nhồi máu cơ tim vùng trước vách. B, Nhồi máu cơ tim vùng trước vách trong sự hiện diện của block nhánh phải

Nhồi máu cơ tim vùng trước vách:

Hình trực tiếp với sóng QS, ST chênh lên, T âm ở V2, V3, V4.

Đôi khi thất T thấp ở DI, V5, V6, aVL.

 

Các bài viết khác
Trà bảo bảo

Click “Like” khi bài viết có ích – Cám ơn!