Nhồi máu cơ tim vùng trước vách trong sự hiện diện của block nhánh phải

Điện tâm đồ. A, nhồi máu cơ tim vùng trước vách. B, Nhồi máu cơ tim vùng trước vách trong sự hiện diện của block nhánh phải.

Điện tâm đồ. A, nhồi máu cơ tim vùng trước vách. B, Nhồi máu cơ tim vùng trước vách trong sự hiện diện của block nhánh phải

Nhồi máu cơ tim vùng trước vách:

Hình trực tiếp với sóng QS, ST chênh lên, T âm ở V2, V3, V4.

Đôi khi thất T thấp ở DI, V5, V6, aVL.

 

Trà bảo bảo
Xem theo danh mục
Thuốc ho tốt nhất
Hạ men gan
Thông tin cho người bệnh GAN
Dược liệu