Chẩn đoán và điều trị - Thông tin y học - Thuốc biệt dược

Nhồi máu cơ tim vùng trước vách trong sự hiện diện của block nhánh phải

Điện tâm đồ. A, nhồi máu cơ tim vùng trước vách. B, Nhồi máu cơ tim vùng trước vách trong sự hiện diện của block nhánh phải.

Điện tâm đồ. A, nhồi máu cơ tim vùng trước vách. B, Nhồi máu cơ tim vùng trước vách trong sự hiện diện của block nhánh phải

Nhồi máu cơ tim vùng trước vách:

Hình trực tiếp với sóng QS, ST chênh lên, T âm ở V2, V3, V4.

Đôi khi thất T thấp ở DI, V5, V6, aVL.

 

Xem theo danh mục