Block nhánh phải và block nhánh trái trước trên điện tâm đồ

Block nhĩ thất hoàn toàn với block nhánh phải và block nhánh trái trước.

Block nhĩ thất hoàn toàn với block nhánh phải và block nhánh trái trước trên hình ảnh điện tâm đồ

Hệ thống dẫn truyền trong thất gồm ba phân nhánh:

Nhánh phải của bó His.

Phân nhánh trái trước.

Phân nhánh trái sau.

Có thể gặp block ở 3 phân nhánh, 2 phân nhánh hoặc 1 phân nhánh.

Block nhánh trái trước là một dạng nhẹ, nhưng nếu kết hợp với block nhánh phải và nhồi máu cơ tim cấp sẽ là rối loạn nặng.

Block nhánh trái trước có trục QRS từ - 450  trở lên, chiều sâu sóng S của aVF ≥ chiều cao của R ở DI. QRS có thể bình thường hoặc giãn rộng ≥ 0,10 giây.

 

Trà bảo bảo
Xem theo danh mục
Thuốc ho tốt nhất
Hạ men gan
Thông tin cho người bệnh GAN
Dược liệu