Bệnh viện huyện nhà bè Thành phố Hồ Chí Minh

Đia Chỉ: 281A, Lê Văn Lương, Phước kiến, Nhà bè, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: 084 8 37.815.558 - 37816570. Điện thoại cấp cứu: 084 8 37816574. Fax: 084 8 37817068.


Bệnh viện là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, tiếp nhận mọi người bệnh đến cấp cứu, chữa bệnh nội trú và ngoại trú theo chế độ chính sách nhà nước quy định. Tổ chức khám sức khoẻ và chứng nhận sức khỏe theo quy định của nhà nước.

Đia Chỉ: 281A, Lê Văn Lương, Phước kiến, Nhà bè, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 084 8 37.815.558 - 37816570.

Điện thoại cấp cứu: 084 8 37816574.
Fax: 084 8 37817068.

 

Các bài viết khác
Trà bảo bảo

Click “Like” khi bài viết có ích – Cám ơn!