Chẩn đoán và điều trị - Thuốc biệt dược

Self Driving Cars and the Impact on Health

Among the circumstances: fewer crashes and reduced fuel emissions - both of which will have implications for health care providers.

Chi tiết

Ford to use wearables to improve health and safety in cars

When we spoke with Stromolo in his office at Ford, he was wearing a Pebble smartwatch on one hand and a Basis smartwatch/fitness tracker on the other.

Chi tiết

Clean bill of health for electric cars

The partners also studied the biological effects of the EMFs observed in electric vehicles. One of their experiments focused on cardiac cells, to check if EMFs affect the electrical processes of the heart.

Chi tiết

Cars and air pollution

Carbon monoxide reduces the blood’s oxygen carrying capacity which can reduce the availability of oxygen to key organs. Extreme levels of exposure, such as might occur due to blocked flues in domestic boilers, can be fatal.

Chi tiết

Vehicles, Air Pollution, and Human Health

Clean vehicle and fuel technologies provide us with an affordable, available means of reducing transportation-related air pollution and climate change emissions.

Chi tiết

Điện tâm đồ bệnh cơ tim Tako Tsubo

Sự đột biến bất ngờ cathecholamines là nguyên nhân thống nhất, nhưng lý do tại sao điều này gây ra sự đột biến bất thường vận động thành tim đặc trưng vẫn còn là một vấn đề tranh luận.

Chi tiết

Điện tâm đồ nhồi máu cơ tim vùng thành dưới

Nhồi máu cơ tim vùng thành dưới cũng có thể được kết hợp với nhồi máu cơ tim thành sau, tiên lượng ban đầu xấu hơn do diện tích của cơ tim có nguy cơ tăng.

Chi tiết

Điện tâm đồ rung thất

Kết quả rung thất giảm biên độ sóng kéo dài, từ VF thô ban đầu đến cuối cùng là bị tiến triển thành vô tâm thu do sự cạn kiệt dần năng lượng cơ tim.

Chi tiết

Điện tâm đồ nhịp nhanh xoang

Với nhịp tim rất nhanh các sóng P có thể ẩn trong sóng T trước, tạo ra một diện mạo ‘cái bướu’.

Chi tiết
Xem theo danh mục
Thuốc ho tốt nhất
Hạ men gan