Điện tâm đồ chẩn đoán điện thế so le (tràn dịch màng ngoài tim lớn)

Dieutri.vn - Chuyên về y học, dành cho các bác sỹ, dược sỹ, học viên và sinh viên tự đăng bài viết về sức khỏe, trao đổi nội bộ nhằm nâng cao kiến thức phục vụ công việc !

(Trà My - Phương Phương) Tràn dịch màng ngoài tim lớn (chèn ép), dựa trên: Điện áp thấp. Nhịp tim nhanh. Điện thế so le.

Điện thế so le là khi phức bộ QRS liên tiếp thay thế chiều cao.

Nguyên nhân quan trọng nhất là  tràn dịch màng ngoài tim lớn, trong đó điện áp QRS xen kẽ là sản phẩm của tim đu đưa trong màng ngoài tim chứa đầy dịch lớn.

Tràn dịch màng ngoài tim lớn (chèn ép), dựa trên:

Điện áp thấp.

Nhịp tim nhanh.

Điện thế so le.


Điện thế so le thứ phát sau tràn dịch màng ngoài tim lớn

Xem theo danh mục