Điện tâm đồ chẩn đoán điện thế so le (tràn dịch màng ngoài tim lớn)

(Trà My - Phương Phương) Tràn dịch màng ngoài tim lớn (chèn ép), dựa trên: Điện áp thấp. Nhịp tim nhanh. Điện thế so le.

Điện thế so le là khi phức bộ QRS liên tiếp thay thế chiều cao.

Nguyên nhân quan trọng nhất là  tràn dịch màng ngoài tim lớn, trong đó điện áp QRS xen kẽ là sản phẩm của tim đu đưa trong màng ngoài tim chứa đầy dịch lớn.

Tràn dịch màng ngoài tim lớn (chèn ép), dựa trên:

Điện áp thấp.

Nhịp tim nhanh.

Điện thế so le.


Điện thế so le thứ phát sau tràn dịch màng ngoài tim lớn

Trà bảo bảo
Xem theo danh mục
Thuốc ho tốt nhất
Hạ men gan
Chăm sóc sức khỏe
Thông tin cho người bệnh GAN