Các dạng sóng Q của điện tâm đồ

Dieutri.vn - Chuyên về y học, dành cho các bác sỹ, dược sỹ, học viên và sinh viên tự đăng bài viết về sức khỏe, trao đổi nội bộ nhằm nâng cao kiến thức phục vụ công việc !

(Trà My - Phương Phương) Trong những trường hợp bình thường, sóng Q không được nhìn thấy của các chuyển đạo bên phải (V1 - 3).

Một sóng Q bất kỳ là sóng có độ lệch âm đi trước một sóng R.


Sóng Q bình thường

Sóng Q bình thường trong chuyển đạo V6

Nguồn gốc của sóng Q

Sóng Q đại diện cho khử cực (depolarisation) bình thường từ trái sang phải của vách ngăn

Sóng Q "vách ngăn" nhỏ thường thấy của các chuyển đạo bên trái (I, aVL, V5 và V6).

Sóng Q trong các chuyển đạo khác nhau

Sóng Q nhỏ là bình thường trong hầu hết các chuyển đạo.

Sóng Q sâu hơn (> 2 mm) có thể được nhìn thấy trong DIII và aVR như một biến thể bình thường.

Trong những trường hợp bình thường, sóng Q không được nhìn thấy của các chuyển đạo bên phải (V1 - 3).

Sóng Q bệnh lý

Sóng Q được xem là bệnh lý nếu:

> 40 ms (1 mm) rộng.

> 2 mm sâu.

> 25% độ sâu của QRS.

Thấy trong chuyển đạo V1 - 3.

Sóng Q bệnh lý thường chỉ ra nhồi máu cơ tim hiện tại hoặc trước đó.

Chẩn đoán phân biệt

Nhồi máu cơ tim.

Bệnh cơ tim - phì đại (HOCM), bệnh cơ tim thâm nhập.

Tim xoay - cực xoay chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ.

Lỗi vị trí chuyển đạo - ví dụ như chuyển đạo chi trên được đặt ở chi dưới.

Ví Dụ:


Sóng Q sâu (II, III, aVF) với ST chênh lên do MI cấp.


Sóng Q sâu (II, III, aVF) với đảo ngược sóng T do MI trước đây.


Sóng Q thành bên (I, aVL) với ST chênh lên do MI cấp.


Sóng Q thành bên (V5-6) với sóng T phẳng do MI trước đây.


Sóng Q vùng trước (V1 - 4) với ST chênh lên do MI cấp.


Sóng Q vùng trước (V1 - 4) với sóng T đảo ngược do MI gần đây.

Mất sóng Q bình thường

Trường hợp không có sóng nhỏ Q (vách ngăn) trong chuyển đạo V5 - 6 cần được xem xét là bất thường.

Sóng Q vắng mặt trong V5 - 6 phổ biến nhất do LBBB.

Xem theo danh mục